TÄSS SE NY SI O,KOTILAISKA ELÄMÄN ENSMÄNE TELIN EKORTTI ATC KOKOO

"Naisellist" Helppoo ku heinän teko kuha ens älys mist on kysymys.Ny näit saattaa tul lissää iha kyllästymisse ast ku mä oon niin kova koukuttuma kaikkee uutte ja erilaisse. se vaa näis on kenkkuu ku näit ei voi skannat, ain täytty valokuvat ja sit siirttä se kuva konel ja siel sit pruuvata se kohralles ja sielt si vuodatuksse viel mone mutka kaut.ei mittä kotilaiska hommaa oleska tää tämmäne mut antta tää uussi ulottuvuuksi kortteilusse. Kiiti Leila mielenkiinttosest haastest! VARATTU